Zakończenie roku formacyjnego w rejonie Stargard

Tegoroczne zakończenie Roku Pracy 2016/2017 rejonu Stargard odbyło się w Pyrzycach, w parafii pw. św. Ottona dzięki gościnności księdza proboszcza Tadeusza Kłapkowskiego oraz dużemu zaangażowaniu ks. Jarosława Kocha i kręgów z Pyrzyc. Nasze spotkanie było przepełnione radością i dziękczynieniem, ponieważ siedem małżeństw włączyło się do wspólnoty DK, aby formować się według jego zasad. Jako udokumentowanie swojej decyzji wszystkie nowo wstępujące małżeństwa przyjęły zapalone świece - symbol Chrystusa, naszego Światła i Życia. Radość była tym większa, że wszyscy pochodzą z miasta, które tak pięknie nas tego dnia ugościło.
Mszę Świętą celebrowało czterech kapłanów: ks. Jarek Koch jako główny celebrans, ks. Marek Nikiel, nasz moderator rejonowy, ks. Vitaliy Melnyk oraz ks. Tomasz Worobec. Oprawę muzyczną uświetniła nam schola muzyczna z Pyrzyc wraz ze swoimi pociechami (byli znakomici). Kazanie wygłoszone przez ks. Marka było solidnym wstępem do samodzielnych rozważań na okres letnich wakacji. Kazanie to nie pozostawiło złudzeń – droga naszego życia jest drogą świadczenia prawdy o Bożym Miłosierdziu – nie ma tu miejsca na skróty i drogi na przełaj. Ks. Marek nie podał nam gotowego rozwiązania, bo droga każdego z nas jest inna. Pamiętajmy, że nasze życie jest naszą posługą. 
Bezpośrednio po Eucharystii udaliśmy się do Załęża na wspólną agapę. W obecności księży i rodzin wspólnie doświadczaliśmy ducha radości i wspólnoty; był czas na grilla, kawę, ciacho, watę cukrową i popcorn dla naszych milusińskich oraz zabawy. Pożywienie ciała było równie ważne co pożywienie ducha, tym bardziej że radości nie było końca. Mieliśmy okazję porozmawiać i wymienić się spostrzeżeniami. Wiele spośród obecnych małżeństw będzie wspólnie uczestniczyć w rekolekcjach.
DZIĘKUJEMY wszystkim za zaangażowanie i liczne uczestnictwo. 
                                                                                                          Małgorzata i Krzysztof Malinowscy

Kategoria: