Witamy „POGODNY” krąg!

27 listopada 2012 roku, w kaplicy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, miało miejsce przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela przez pięć małżeństw z nowo utworzonego kręgu rejonu Pogodno.

Kochani!

Zostaliśmy poproszeni, aby dać świadectwo z naszego uczestnictwa w ceremonii przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Otóż we wtorek, 27 listopada 2012 roku w kaplicy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, wspólnie z czterema małżeństwami przystąpiliśmy uroczyście do Domowego Kościoła wyznając sercem i słowem AMEN, że Jezus Chrystus jest Panem naszego życia. Dziękujemy Bogu i ks. Bartoszowi Adamiakowi oraz parze pilotującej – Małgosi i Sławkowi Olędzkim, że w naszej parafii p.w. św. Ottona z Bambergu przy ulicy Zawadzkiego zawiązała się kolejna wspólnota, nowy krąg Domowego Kościoła. Odczytujemy to jako przesłanie i zadanie dla nas, żeby „rodzina była Bogiem silna!” Cieszymy się, że znaleźliśmy się wśród małżeństw młodych, które dopiero niedawno zawarły związki małżeńskie i tak jak my zaczynają wspólne życie z Bogiem w Trójcy. Pozostaje teraz radość i modlitwa za siebie nawzajem – abyśmy wytrwali!

Michał i Marlena Podkowowie

Foto-pogodno