Trzeba uzależnić się od prawdy

   W dniu 29 września w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, w najstarszej katedrze w Polsce (968 r.) w bazylice archikatedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła rozpoczęła się Ogólnopolska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, w której, wraz z przyjaciółmi mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. Dzień był pogodny. Po krótkim powitaniu rozpoczęło się nabożeństwo słowa połączone z konferencją i świadectwem. 
Moderator krajowy KWC ksiądz Wojciech Ignasiak mówił między innymi, że powinniśmy być młodzi duchem aby zachęcić młodych do podejmowania krucjaty. Musimy naszą postawą rozpalać młodych, aby wspólnie z nimi tworzyć coś ważnego. Powiedział także, że ewangelizacja, która nie zauważa aktualnych problemów i nie znajduje sposobów na ich rozwiązanie nie ma sensu. 
   Osoby współuzależnione nie powinny „uciekać” w modlitwę, ale w dojrzałej modlitwie wsłuchiwać się w głos Pana i otwierać się na konkretne pomysły, konkretne działania pomocowe. Mamy się bawić i radować, ale mamy też stawać w prawdzie, nie uciekać od problemów. Dziś młodzi często zabawę traktują jako ucieczkę przed smutkami i problemami.
   Trzeba uzależnić się od prawdy, pójść drogą prawdy. Ludzie KWC powinni umieć towarzyszyć ludziom uwikłanym w zniewolenia i pomagać im w wyzwoleniu z lęku, ale podpisanie krucjaty winno być odpowiedzią na konkretne wezwanie Pana Jezusa. 
   Następnie odbyło się uroczyste przystąpienie do krucjaty nowych członków, którym towarzyszyła modlitwa całej wspólnoty. Na zakończenie nabożeństwa ksiądz biskup Damian Bryl podziękował uczestnikom za dar krucjaty, za to świadectwo i wezwał do wierności podjętym postanowieniom. Drogowskazem na tej drodze niech będą słowa Boga: „Nie lękajcie się”.
Podczas mszy św. ks. biskup Grzegorz Balcerek podkreślił, jak ważny jest dar krucjaty i jak olbrzymią rolę odgrywa wierne trwanie. To świadectwo wyrzeczenia i ofiary jest bardzo istotne, szczególnie w dobie narastającej antyklerykalnej rzeczywistości. Jest ono potrzebne Kościołowi, jest potrzebne światu. Ważna jest nasza radykalna jednoznaczność, a w wielu sytuacjach nie jest ona prosta. Ważna jest nasza wierność, bo dokonanie wyboru to jedno, a potem jest zmaganie się z tym aby być wiernym. Ksiądz biskup podziękował nam za tę wierność. Zachęcił nas abyśmy złożyli to wszystko dziś na ołtarzu i złączyli z ofiarą Chrystusa. Podkreślał kilkakrotnie jak wielkie znaczenie ma wyzwolenie z lęku, bo ono prowadzi do wolności. Tylko człowiek wolny może w wolności podążać za Jezusem. 
   Bezpośrednio po mszy świętej odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej uliczkami wokół Ostrowa Tumskiego. W rozważaniach poszczególnych stacji wskazywano na ofiarę Jezusa jako najdoskonalszy i jedyny drogowskaz dla naszego życia. Podczas tej drogi krzyżowej wiele osób przekazało świadectwo swojego życia, z zasadniczym tematem dotyczącym dobrodziejstw krucjaty, ze szczególnym podkreśleniem wyzwolenia się z lęku.
Później była agapa połączona z tańcami. Spotkaliśmy wielu znajomych, których stąd serdecznie pozdrawiamy. 
Wracaliśmy ubogaceni i radośni.
 
Dorota i Wilhelm Grzesiakowie, Diakonia Wyzwolenia
Kategoria: