Rekolekcje w kraju: http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/
Rekolekcje formacyjne:

Rekolekcje 2019 / 2020

ORAR II 7 – 11. 11. 2019 r. Mrzeżyno

Moderatorzy: Ks. Ignacy Stawarz,

Agata I Remigiusz Pożaryccy

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia – przyjmujemy po ONŻ I dla rodzin (Oaza Nowego Życia I stopnia).

ORD 27 – 31. 12. 2019 r. Mrzeżyno

Moderator: Ks. Adrian Put

Oaza Rekolekcyjna Diakonii – dla studentów, dorosłych oraz małżeństw po podstawowej

formacji deuterokatechumenalnej w Ruchu Światło – Życie (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach pooazowych); kapłanów, osób konsekrowanych, alumnów seminariów duchownych.

ORAR I – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I st. 8-12.02.2020 r. Mrzeżyno

 

ORDW 13-17.02.2020 r. Mrzeżyno

 

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia – dla młodzieży, studentów, dorosłych oraz małżeństw po podstawowej formacji w Ruchu Światło – Życie.

ORAR I – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I st. – 12-16.02.2020 r. Wisełka

 

ORAR II – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II st. 19-23.02.2020 r. Wisełka

 

Na rekolekcje wakacyjne zgłoszenia przyjmujemy od 15 października.

Oaza Nowego Życia I st. 30.06.- 16.07.2020r. Krajnik Górny

 

Oaza Nowego Życia II st. 30.06.- 16.07.2020r. Mrzeżyno

 

Oaza Nowego Życia I st. 17.07.- 2.08.2020r. Mrzeżyno

 

Oaza Nowego Życia II st. 17.07.- 2.08.2020r.  Krajnik Górny

 

Oaza Nowego Życia II st. 17.07.- 2.08.2020r.  Obra

 

ORAR I 3.08.- 7.08.2020r.  Mrzeżyno

 

ORAR II 8.08.- 12.08.2020 r.  Mrzeżyno

 

Oaza Ewangelizacji – 13.08.- 18.08.2020r.  Mrzeżyno

 

Ważne:

1. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres: ddr.szczecin@gmail.com

2. Małżeństwa biorą udział w rekolekcjach tylko z własnymi dziećmi lub dziećmi pozostającymi pod ich opieką prawną.

3. Przyjmujemy dzieci do 12-13 roku życia.

4. OAZA ma charakter rekolekcji zamkniętych. Program oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wspólne posługiwanie (dyżur porządkowy, gospodarczy, liturgiczny), wycieczki, rozrywkę. Ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej.

5. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do udziału we wszystkich przewidzianych planem punktów programu.

6. W przypadku rezygnacji z oazy należy powiadomić jak najszybciej parę przyjmującą zgłoszenia.

7. Na rekolekcje należy przyjechać punktualnie w dniu rozpoczęcia, należy właściwie zaplanować podróż. Ze względu na szczególny układ treści rekolekcji i ciągłość tematyczną nie ma możliwości dojechania w trakcie już rozpoczętych rekolekcji, nawet z jednodniowym opóźnieniem. Osoby spóźnione nie będą przyjęte, chyba że spóźnienie spowodowane jest zaistniałym w ostatniej chwili wypadkiem losowym. Zgłaszając udział w rekolekcjach, należy wziąć udział w ich całości aż do ostatniego dnia.

Karta zgłoszenia na rekolekcje

Karta uczestnika ORD