Rekolekcje w kraju: http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/
Rekolekcje formacyjne:

REKOLEKCJE 2019/20

RODZAJ REKOLEKCJI

TERMIN

MIEJSCE

PROWADZĄCY

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I i II stopnia – przyjmujemy po ONŻ I dla rodzin (Oaza Nowego Życia I stopnia).

ORAR I – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I st.

8-12.02.2020

Mrzeżyno

Karolina i Hubert Kaczmarek,

ks. Artur Razmus

ORDW – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia,

13-17.02.2020

Mrzeżyno

Danuta i Krzysztof Śramscy,

ks. Wojciech Ignasiak

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia – dla młodzieży, studentów, dorosłych oraz małżeństw po podstawowej formacji w Ruchu Światło – Życie.

ORAR II – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II st.

19-23.02.2020

Wisełka

Anna i Dariusz Porazik,

Ks. Tomasz Pieczyński

Na rekolekcje wakacyjne zgłoszenia przyjmujemy od 15 października.

Oaza Nowego Życia I st.

30.06 – 16.07.2020

Krajnik Górny

Katarzyna i Arkadiusz Bieleninik, ks. Dariusz Kiljan

Oaza Nowego Życia II st.

30.06 – 16.07.2020

Mrzeżyno

Ewa i Andrzej Jarczak,
ks. Jarosław Dobrosz

Oaza Nowego Życia I st.

17.07 – 2.08.2020

Mrzeżyno

Bożena i Dariusz Jaczewscy,
ks. Janusz Szczepaniak

Oaza Nowego Życia II st.

17.07 – 2.08.2020

Krajnik Górny

Dorota i Jacek Biernaccy,

Ks.

Oaza Nowego Życia II st.

17.07 – 2.08.2020

Obra

Anna i Hubert Kowalewscy,

Ks. Piotr Listwoń

ORAR I

3.08 – 7.08.2020

Mrzeżyno

Agnieszka i Przemysław Gazińscy,

Ks. Wojciech Koladyński

ORAR II

8.08 – 12.08.2020

Mrzeżyno

Jolanta i Jurek Gołdowie,

Ks.

Oaza Ewangelizacji

13.08 – 18.08.2020

Mrzeżyno

Beata i Jerzy Konowalczyk,

Ks. Marcin Nockowski

Ważne:

1. Kartę zgłoszenia należy pobrać i wysłać na adres: ddr.szczecin@gmail.com

2. Małżeństwa biorą udział w rekolekcjach tylko z własnymi dziećmi lub dziećmi pozostającymi pod ich opieką prawną.

3. Przyjmujemy dzieci do 12-13 roku życia.

4. OAZA ma charakter rekolekcji zamkniętych. Program oazy przewiduje także pewną część czasu na wypoczynek, wspólne posługiwanie (dyżur porządkowy, gospodarczy, liturgiczny), wycieczki, rozrywkę. Ale zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacji liturgicznej.

5. Uczestnicy rekolekcji zobowiązują się do udziału we wszystkich przewidzianych planem punktów programu.

6. W przypadku rezygnacji z oazy należy powiadomić jak najszybciej parę przyjmującą zgłoszenia.

7. Na rekolekcje należy przyjechać punktualnie w dniu rozpoczęcia, należy właściwie zaplanować podróż. Ze względu na szczególny układ treści rekolekcji i ciągłość tematyczną nie ma możliwości dojechania w trakcie już rozpoczętych rekolekcji, nawet z jednodniowym opóźnieniem. Osoby spóźnione nie będą przyjęte, chyba że spóźnienie spowodowane jest zaistniałym w ostatniej chwili wypadkiem losowym. Zgłaszając udział w rekolekcjach, należy wziąć udział w ich całości aż do ostatniego dnia.

Karta zgłoszenia na rekolekcje