Szczęść Boże.
W porozumieniu z Anną i Hubertem Kowalewskimi, Parą Diecezjalną Domowego Kościoła Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, w oparciu o List Kręgu Centralnego z 8 maja 2020 r (http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/6855/) informujemy iż tegoroczne rekolekcje nie są możliwe do przeprowadzenia.

Zdajemy sobie sprawę że podjęta decyzja może wywołać różne reakcje.
Prosimy o przemodlenie tej sytuacji i w duchu pokory, posłuszeństwa i jedności, przyjęcia tej decyzji.
Zachęcamy i prosimy o przeżycie najbliższych wakacji, jak podaje List Kręgu Centralnego, jako swoistych rekolekcji domowych, skorzystajmy z tej propozycji, niech to nie będzie stracony czas.

Nie rezygnujmy z zamiaru udziału w rekolekcjach, niech to pragnienie będzie przełożone na czas kiedy będzie to możliwe.
Zapewniamy o naszej modlitwie za wszystkie Małżeństwa i Rodziny, które miały przeżywać rekolekcje w naszej diecezji.

Pozdrawiamy w Panu.

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Agnieszka i Przemek Gazińscy