Śródmieście

Para rejonowa

Agnieszka i Krzysztof Rostkowscy

 

email: akrostkowscy@poczta.fm

tel. 503737454, 503175285


 

2015.11.08 Modlitwa różańcowa za zmarłych na Cmentarzu Centralnym

W dniu 8 listopada 2015 roku Rejon Śródmieście Kościoła Domowego wraz z parafianami z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej za zmarłych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Czytaj dalej

Plan pracy DK w rejonie Śródmieście na rok formacyjny 2015/16

Plan pracy znajduje się w załączniku.

Czytaj dalej

27.09.2015 Rozpoczęcie roku pracy DK w rejonie Śródmieście

27 września 2015 roku Kościół Domowy rejonu Śródmieście uczestniczył w Mszy świętej w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa z okazji rozpoczęcia roku pracy w rejonie. Eucharystii przewodniczył moderator rejonowy - ks. Krzysztof Ośka TChr wraz z ks. Sławomirem Burakowskim TChr. 

Czytaj dalej

Listopadowa zaduma

Jak co roku w I niedzielę listopada domowy kościół rejonu śródmieście spotkał się na cmentarzu na modlitwie w intencji zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, znajomych i nie tylko …

Czytaj dalej

Godzina Święta

W 1 czwartek listopada o godz. 23:00 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie odbyła się „Godzina Święta”, czyli „wynagrodzenie za niewdzięczność wobec Serca Jezusa”.
 Zarazem było to  dekanalne czuwanie księży rejonu śródmieście.

Czytaj dalej

2013.02.16 Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Śródmieście

 16 lutego 2013 roku rejon Śródmieście w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie przeżywał swój Wielkopostny Dzień Wspólnoty. Zgromadziliśmy się o godz. 14.00 w "katakumbach" parafialnych. Po zawiązaniu wspólnoty wysłuchaliśmy katechezy ks. Krzysztofa Jeruzalskiego TChr na temat powszechności Kościoła. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny? Co może oznaczać powszechność dziś, tu i teraz dla mnie? Każdy Kościół partykularny jest powszechny. Analizując te zagadnienia zauważyliśmy, że „Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego” (KKK 831). W Kościele jest wszystko, czego potrzebuję do zbawienia, nie muszę tego ulepszać. Kościół obejmuje wszystkich, jest otwarty dla wszystkich, każdy może tu przyjść. Co to znaczy, że Kościół jest partykularny? Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego "Kościół partykularny to przede wszystkim diecezja, wspólnota wiernych chrześcijan w jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej" (KKK 883). Ale Kościół partykularny to też wspólnota. A jak wspólnota - to też Domowy Kościół. A jak Domowy Kościół - to i krąg. Czyli to od nas zależy, jak będzie funkcjonował Kościół. To ksiądz potrzebuje naszej współpracy do szerzenia wiary wśród innych ludzi: w naszych domach, pracy, codzienności.

Następnie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, w których po dzieleniu się słowem Bożym (Rdz 11,1-9) oraz po zapoznaniu się z fragmentem homilii ks. F. Blachnickiego staraliśmy się odpowiedzieć na trzy pytania: Jak reaguję, gdy w rozmowie z kimś dochodzi do różnicy zdań? Co pomaga wtedy osiągnąć porozumienie? Czy modlę się przed spotkaniami, podczas których mają zapadać ważne decyzje? Każdy z nas podzielił się innymi spostrzeżeniami i stwierdził, że warto z każdym problemem, obawą czy lękiem zwracać się do "Szefa" (czytaj: Pana Boga).

Następnie odbyła się "Godzina świadectw – w parach". Każda para wylosowała jedno z trzech pytań:

1)      Dlaczego powszechność Kościoła jest ważna, wartościowa, piękna; jakie są moje doświadczenia?

2)      Dlaczego powszechność Kościoła jest trudna; jakie są moje doświadczenia?

3)      Co mogę zrobić w mojej eklezjoli ( małej grupie/ kręgu/ wspólnocie /rejonie…), żeby było w niej lepiej widać powszechność Kościoła?

Ile było osób, tyle było różnych pomysłów na rozbudowanie wspólnoty oraz sposób zaangażowania się w róże dzieła Kościoła. Kulminacyjnym momentem w tym dniu jak zawsze była Eucharystia. Podczas homilii moderator rejonu, ks. Marcin Stefanik TChr, podsumował temat powszechności Kościoła. Po Eucharystii z radością udaliśmy się na agape.

GALERIA ZDJĘĆ

Karolina i Hubert Kaczmarkowie

Czytaj dalej

Święto Świętej Rodziny w Rejonie Śródmieście

Święto Świętej Rodziny Kościół katolicki co roku obchodzi w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. W rejonie Śródmieście, jak co roku spotykamy się w parafii pod tym właśnie wezwaniem. Msza św. rozpoczęła się o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp. Jana Gałeckiego. Wśród koncelebransów był także nasz moderator rejonowy, ks. Marcin Stefanik TChr.

W czasie homilii został odczytany list Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny. Usłyszeliśmy w nim m.in. „W kontekście wiary, w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, pragniemy rozważyć prawdę o świętowaniu niedzieli. Chrześcijańskie przeżywanie Dnia Pańskiego wykracza bowiem poza regularne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii czy powstrzymanie się od pracy. Choć niektórzy ostatnie dni tygodnia – wraz z niedzielą – nazywają weekendem, traktując je jako czas odpoczynku i rozrywki, czas tylko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie udało się zrealizować w tygodniu, to jednak, gdy patrzy się oczyma wiary, między niedzielą a dniami wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica. Błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini ukazał całe bogactwo tego dnia, przypominając, że niedziela jest dniem świętowania dzieła Stwórcy i udziałem w Jego radosnym odpoczynku. Niedziela to także dzień zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego, to dzień nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To dzień Kościoła, gromadzącego się w braterskiej wspólnocie na Eucharystii – uczcie Słowa i Ciała eucharystycznego. Tak rozumiana niedziela staje się niejako „duszą” wszystkich dni, nadaje sens całemu naszemu życiu (por. Dies Domini 12).

Dał temu wyraz również Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Wszyscy mogli usłyszeć szczególnie wzruszające, osobiste świadectwo – wspomnienie z młodości Papieża o wierze jego rodziny, przejawiającej się w przeżywaniu niedzieli. Rozpoczynało się ono od sobotniego wspólnego czytania Pisma św., przez Mszę świętą niedzielną, wspólny uroczysty obiad i wspólne śpiewy, aż do wspólnego odpoczynku na łonie przyrody. Mimo trudnych czasów rodzina była bardzo zjednoczona. (…) Nie banalizujmy niedzieli i nie ograniczajmy jej głębokiego sensu jedynie do dnia wolnego od pracy. Pismo Święte mówiąc, że Bóg „odpoczął” po dziele stworzenia, wskazuje na coś głębszego, niż zwykłą przerwę w pracy. Ukazuje bowiem Stwórcę, który sam zachwycił się pięknem tego, co stworzył. Jest to więc spojrzenie, które nie zwraca się ku następnym dziełom, lecz docenia piękno tego, co już zostało dokonane. W szczególny sposób kieruje się ono ku człowiekowi, który jest zwieńczeniem stwórczego dzieła. W tym spojrzeniu można już dostrzec pragnienie zawarcia z nim przymierza miłości (por. Dies Domini 11)”.

Po Mszy św. wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie przy szopce i udaliśmy się na wspólnotowe kolędowanie połączone z agape (szkoda, że było nas tak mało). Wielkie podziękowania dla „kręgowców” z parafii Św. Rodziny za przygotowanie gościny oraz wszystkim przybyłym na patronalne Święto Domowego Kościoła.

GALERIA ZDJĘĆ

Karolina i Hubert

Czytaj dalej

Adwentowy dzień skupienia rejonu Śródmieście

8 grudnia to dzień, w którym przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku w tym właśnie dniu rejon Śródmieście miał swój dzień skupienia w okresie Adwentu.

Trochę z historii Kościoła: prawda wiary o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest określona przez dogmatyczne nauczanie Kościoła. Mówi ono, że Maryja poczęta i urodzona tak, jak każdy inny człowiek od chwili swego poczęcia, jeszcze przed narodzeniem, była obdarzona pełnią łaski. Ta prawda wiary jest pośrednio objawiona w Piśmie świętym. Anioł w chwili zwiastowania powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1, 28). Bóg przygotował Ją na Matkę Syna Bożego, który nie mógł mieć matki obarczonej skutkami grzechu pierworodnego, nieposiadającej łaski w duszy. Obdarował Ją pełnią swych łask w chwili poczęcia. Została już wtedy odkupiona w sposób wyjątkowy, wznioślejszy niż inni ludzie.

Papież Pius IX 8 grudnia 1854 roku ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Oto jego fragment: „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” (KKK 491).

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzi Kościół w Adwencie, przed Bożym Narodzeniem. Chce nam przez to pokazać, jak czysta i piękna była ta, która dała światu zbawienie. Kościół chce nas zachęcić do prostowania drogi życia dla Pana i dbałości o czystość swego serca i duszy, aby wzrastała nasza przyjaźń z Bogiem (źródło: www.pijarzy.pl).

Podczas dnia skupienia posługę duszpasterską pełnił moderator rejonowy ks. Marcin Stefanik TChr, który podczas katechezy jaki i kazania w czasie Mszy św., mówił o świętości w Kościele, życiu, rodzinie, o powołaniu do świętości każdego z nas.

Podczas spotkania w grupach, na podstawie fragmentu z Pisma św. 1P, 14-16, mieliśmy przygotować „receptę” na świętość: jakim być, czego unikać. Każda grupa zaproponowała własny przepis, skupiając się na innym aspekcie świętości, czy też dążeniu do świętości: przestrzeganie dziesięciu przykazań, przykazań miłości Boga i bliźniego, zaufanie wobec Bożego planu dla człowieka, posłuszeństwo Bogu, dawanie świadectwa. W konsekwencji wszystkie te „recepty” tworzą potrzebę wielowymiarowego podejścia do świętości w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie.

Po Eucharystii, po trudach całego dnia skupienia, spotkaliśmy się na wspólnym ucztowaniu podczas agape. Cały dzień upłynął w atmosferze modlitwy, refleksji do zmiany swego postępowania, zawierzenia się Bogu na ten czas Adwentu i nie tylko...

Serdecznie podziękowania kierujemy do księży Chrystusowców za udostępnienie swoich „podziemi” :)

Karolina i Hubert Kaczmarkowie

Czytaj dalej

8.12.2012 Plan Adwentowego Dnia Skupienia – rejon Śródmieście

14.00-14.20

1.

Zawiązanie wspólnoty

Modlitwa

Przedstawienie kręgów (każdy krąg może przygotować na tę część programu plakat o świętych patronach swoich parafii bądź plakat dotyczący jakiegoś przymiotu Boga)

14.30-15.00

2.

Katecheza

Do podjęcia następujące zagadnienia:

·

Co to znaczy, że Kościół jest święty?

·

Czy grzeszność członków Kościoła uniemożliwia jego świętość?

·

Na czym polega powołanie do świętości? Czy jest tylko dla wybranych?

·

Jakie mogą być pułapki na drodze do świętości?

·

Kim są święci?

15.10-15.50

3.

Spotkanie w grupach

·

Dzielenie się słowem Bożym: 1P 1,14-16;

·

Opracowywanie „recepty” na świętość: jakim być, czego unikać? Udostępnienie jej wszystkim uczestnikom dnia skupienia.

16.00-16.30

4.

Godzina świadectw

·

Dzielenie się na temat: świadkowie wiary w naszym życiu

16.30-16.55

5.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

·

Pierwsza część -  adoracja w ciszy

·

Następnie: wspólne uwielbienie Boga, który jest Święty.

·

W trakcie śpiew: „Świętemu Bogu oddaj cześć”, „ Święty, Święty, Święty Pan”, „Święte Imię Jezus

·

Odczytanie fragmentów biblijnych mówiących o świętości Boga.

17.00-17.50

6.

Eucharystia

18.00

7.

Agape

8.

Zakończenie Dnia Skupienia

Akt oddania Niepokalanej, Matce Kościoła lub inna modlitwa zawierzenia przy jakimś znaku mówiącym o obecności Maryi w Kościele ( figura, obraz).

Czytaj dalej

Modlitwa za zmarłych - rejon Śródmieście

Jak co roku w okolicy Uroczystości Wszystkich Świętych rejon Śródmieście spotyka się na Cmentarzu Centralnym na modlitwach za zmarłych. W tym roku, w dniu 4 listopada o godz. 15:00, nasze modlitwy rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego przy cmentarnej kaplicy.

Czytaj dalej