Słoneczne

Para rejonowa

Msza rejonowa - słoneczne

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. (J 6, 29)
Czytaj dalej

Zakończenie roku formacyjnego 2011/12 w rejonie Słoneczne

Poznacie ich po ich owocach.
Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi?

Mt 7,16

Czytaj dalej