Plan Wielkopostnego Dnia Wspólnoty w rejonie Niebuszewo - 2015

Wielkopostny Dzień Wspólnoty (WDW) rejonu Niebuszewo odbędzie się 28 lutego 2015 r. w kościele pw. św. Kazimierza przy ul. Broniewskiego 18 w Szczecinie. Rozpoczynający się czas Wielkiego Postu, to czas przygotowujący nas do dobrego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Podejmujemy postanowienia, planujemy uczestnictwo w nabożeństwach związanych z tym czasem i spotkajmy się razem w naszej wspólnocie. Tym razem planujemy wspólnie zgłębić temat „Kochać ubogich”, zgodnie z poniższym programem:

 Godzina Program
8.30 Zawiązanie wspólnoty
8.40 Konferencja – moderator rejonowy ks. Wilhelm Hajduk
9.10 Przerwa kawowa
9.30 Prezentacje diakonii (Caritas) – dyrektor Caritasu ks. Maciej Szmuc
10.00 Spotkanie w grupach
10.45 Podsumowanie
11.00 Namiot Spotkania - J 15,5-12
11.15 Eucharystia – zapraszamy kapłanów kręgowych – przewodniczy ks. Wilhelm Hajduk
12.15 Agape

Zapraszamy na wspólną modlitwę, interesującą konferencję, ciekawe spotkania i najważniejsze – Eucharystię. Przynieśmy ze sobą chęć ofiarowania swojego czasu naszej wspólnocie i sobie – z radością trwając w Jego miłości.
Do czasu rozpoczęcia Eucharystii dzieci będą mogły pozostać pod opieką diakonii wychowawczej. Więcej informacji, w tym o posługach i zadaniach na WDW, u animatorów.

MS

 

Kategoria: