Na Triduum Paschalne

Należy dążyć do tego, aby pojęcie "Triduum Paschalne" weszło do świadomości wiernych jako jednolity, zwarty okres czasu, zaczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się w Wielką Niedzielę wieczorem, będący w całości świątecznym i najuroczystszym w ciągu roku obchodem tejemnicy naszego odkupienia. 

      Ks. Franciszek Balchnicki, Lublin 1974
      Triduum Paschalne w parafii i w rodzinie

Mając na uwadze słowa ks. Franciszka Blachnickiego życzymy wszystkim, aby mogli uczynić Triduum Paschalne centralnym punktem swojego życia liturgicznego!
      Ania i Darek Porazikowie

Kategoria: