Materiały formacyjne – aktualne propozycje Diakonii Słowa

Załączone zestawienie przedstawia materiały formacyjne do pracy w ciągu roku na spotkaniach kręgu dla formacji na etapie ewangelizacji i pilotowania, podstawowej (I i II rok pracy) oraz permanentnej, a także materiały dodatkowe.

POBIERZ