Formacja

Diakonia

Czym jest postawa służby?

Czytaj dalej →

Animator

Kim są i jaką rolę pełnią animatorzy.

Czytaj dalej →

Drogowskazy

Lid est laborum ....

Czytaj dalej →

Krąg Domowego Kościoła

Czym jest i jak funkcjonuje Krąg Domowego Kościoła.

Czytaj dalej →

Moderator Ruchu

Kim jest i czym się zajmuje moderator Ruchu Światło-Życie.

Czytaj dalej →

Formacja

Formacja Domowego Kościoła.

Czytaj dalej →

Rekolekcje

Rekolekcje w Domowym Kościele.

Czytaj dalej →

Założyciel

Dowiedź się więcej o ks. Franciszku Blachnickim.

Czytaj dalej →

Zasady DK

Lista zasad Domowego Kościoła.

Czytaj dalej →

Znak Ruchu Światło - Życie

Historia i znaczenie znaku.

Czytaj dalej →

Zobowiązania

Dowiedz się czym są zobowiązania w ruchu.

Czytaj dalej →

Ruch Światło-Życie jest jednym z rchów odnowy Kościoła, według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny, w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację, Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnotę wspólnot.

Droga formacyjna w Ruchu została oparta o Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych.Można wyodrębnić w niej trzy etapy:

  1. ewangelizacja,
  2. deuterokatechumenat,
  3. diakonia.

Zasadniczym celem ewangelizacji jest doprowadzenie do aktu osobistej wiary w duchu Ewangelii, polegającej na przyjęciu Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz włączenie się danej osoby do pracy w grupie uczniów Chrystusa.

Drugi etap - deuterokatechumenat - ma otworzyć człowieka na działanie Boże i wezwać go do współdziałania z Bogiem. Dokonuje się to przez następujące elementy: Słowo Boże, modlitwę, metanoię, liturgię, świadectwo, diakonię we wspólnocie parafialnej. Szczególną formą świadectwa jest Nowa Kultura, polegająca na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. Przejawem tego jest przyjęcie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Trzeci etap jest wdrażaniem ideału życia osobowego polegającego na "posiadaniu siebie w bezinteresownym darze z siebie". Polega na podjęciu konkretnej służby (posługi) we wspólnocie, w parafii, w diecezji zgodnie z otrzymanymi darami.

Podstawowe metody wychowawcze to:

  1. postulat Światło-Życie,
  2. oaza - forma rekolekcji Ruchu,
  3. mała grupa - środowisko dla utrzymania i rozwoju wiary.

Ruch Światło-Życie jako jeden z przejawów posoborowej odnowy Kościoła jest rzeczywistością bardzo bogatą i złożoną. Nie ogranicza się bowiem do jednego wybranego aspektu życia chrześcijańskiego, ale żyje tym, czym żyje cały Kościół (od działalności ewangelizacyjnej aż do podjęcia posługi-służby w Kościele). Fenomenem Ruchu jest również to, że obejmuje wszystkie stany: osoby duchowne, siostry zakonne, świeckich: dzieci, młodzież, dorosłych i całe rodziny.

 

Formacja rodzin w ramach Domowego Kościoła

Domowy Kościół łączy w sobie dwie duchowości: Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego Ruchu Equipes z Notre Dame. Ruch Equipes Notre Dame wiąże się z osobą ks. Caffarella i odkryciem razem z nim - przez pary małżeńskie - drogi do świętości, która wiedzie przez miłość małżeńską. Drogę tę potwierdził Sobór Watykański II w swoich dokumentach.

Rodziny należące do Domowego Kościoła łączą się w małe wspólnoty zwane kręgami (4-7 małżeństw). Kręgi Domowego Kościoła powstają poprzez udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych dla małżeństw, a po rekolekcjach praca formacyjna jest kontynuowana przez uczestnictwo w kręgach. Spotkania w kręgu odbywają się raz w miesiącu i składają się ze spotkania ze Słowem Bożym, dzielenia się swoimi osiągnięciami i trudnościami, pogłębiania swojej wiedzy religijnej oraz wspólnej modlitwy.

 

Podobnie jak w całym Ruchu Światło-Życie, w Domowym Kościele istnieje trzystopniowy system formacyjny. Po zakończeniu formacji podstawowej starsze kręgi podejmują ciągłą formację według wskazań Centrali Ruchu.

 

fgv