Duch Święty - Dawca jedności braterskiej - 5.12.2015

 

W tym roku Adwentowy Dzień Wspólnoty przeżyliśmy wyjątkowo. Zostaliśmy zaproszeni wraz z sąsiednim rejonem Gumieńce, aby rozważać tajemnicę Ducha Świętego – Dawcy jedności braterskiej. Była to wspaniała okazja – z jednej strony gościć siostry i braci z innego rejonu, a z drugiej strony być serdecznie przyjętym przez gospodarzy, by móc dzielić się świadectwem jedności braterskiej. Odczuliśmy więc tę moc Ducha, która jest mocą jednoczącą, która scala i ożywia. 

Konferencja księdza moderatora pogłębiła w nas świadomość potrzeby bycia darem dla drugiego człowieka. Ta służba drugiemu jest owocem życia Ducha Świętego w nas. On uprzedza wszystko, On pozwala przeżywać nam nawrócenie, odkrywać miłość Ojca. Duch Święty pogłębia jedność braterską i stoi na jej straży. Na progu Roku Miłosierdzia Bożego  odkrywamy na nowo obecność Ducha Świętego w miłosierdziu, rozumianym nie tylko jako  jałmużnę i pomoc niesione drugiemu, ale również przemianę własną, otwarcie na Bożą miłość. Pomocne są w tym zobowiązania, będące obrazem jedności Domowego Kościoła i jednocześnie tworzące tę jedność.

Spotkanie w grupach to okazja do głębszego uświadomienia sobie wagi świętowania niedzieli, budowania jedności w rodzinie, wspólnocie, parafii - uświadomienia, że udział w niedzielnej, czy powszedniej Eucharystii, to oprócz osobistego spotkania z Chrystusem, również modlitwa o jedność.

Chwała Panu, który zaprasza, posyła i uzdalnia nas do jedności!

Agata Pożarycka - rejon Pomorzany
Dariusz Jaczewski - Rejon Gumieńce

Kategoria: