Zmiana terminu spotkań DDL

Serdecznie zapraszamy w tym miesiącu na spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej (DDL) w DRUGI CZWARTEK miesiąca tj. 12.12.2019 r. o godz. 18.45 do refektarza na plebanii katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie.
Odtąd właśnie drugie czwartki miesiąca będą naszymi stałymi dniami spotkań.
Serdecznie zapraszamy młodzież oazową, małżeństwa z DK po formacji podstawowej ( wyj. także tych, którzy nie przeżyli jeszcze ONŻ III lub OR III ) do przyłączenia się do formującej się już grupy.
Jeżeli służysz w parafii przy ołtarzu, w posłudze słowa czy też śpiewu choćby sporadycznie, to zapraszamy Ciebie na spotkania DDL. Tu będziesz poznawał Boga przez liturgię, będziesz uczył się żyć liturgią, życie uczynisz liturgią!
Może teraz, w Adwencie podejmiesz decyzję i przystąpisz do diakonii liturgicznej?
W czwartek przed spotkaniem zapraszamy do katedry na Eucharystię o godz. 18.00 i włączenie się do posługi.
Ania i Darek Porazik oraz ks. Maciej Wagner – odpowiedzialni za DDL

Diakonia Liturgiczna zaprasza

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło – Życie zaprasza na kolejne spotkanie formacyjne, które odbędzie się tradycyjnie w drugą środę miesiąca. Tym razem jest to 9.10.2019, o godz. 18.45 na plebanii katedry pw. św Jakuba przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinie.
Do pracy w Diakoniach zasadniczo powołane są osoby, które ukończyły formację podstawową. Jednak, ze względu na specyfikę Diakonii Liturgicznej, zaproszenie kierujemy do każdego, kto przeżył rekolekcje II stopnia (ONŻ II lub OR II) i chce odkrywać Pana Boga poprzez liturgię.
Chętnych (którzy mogą) zapraszamy wcześniej na godz. 18.00 na Eucharystię w katedrze, podczas której włączamy się też w służbę liturgiczną przy ołtarzu.
Ania i Darek Porazik z ks. Dariuszem Knapikiem
odpowiedzialni za DDL

Diakonia Liturgiczna zaprasza

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie zaprasza na spotkania formacyjne, które będą się odbywały w każdą drugą środę miesiąca o godz. 18.45 w refektarzu, na plebanii katedry pw. św Jakuba przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinie.
Do pracy w Diakoniach zasadniczo powołane są osoby, które ukończyły formację podstawową. Jednak, ze względu na specyfikę Diakonii Liturgicznej, zaproszenie kierujemy do każdego, kto przeżył rekolekcje II stopnia (ONŻ II lub OR II) i chce odkrywać Pana Boga poprzez liturgię.
Chętnych (którzy mogą) zapraszamy wcześniej na godz. 18.00 na Eucharystię w katedrze, podczas której włączamy się też w służbę liturgiczną przy ołtarzu.

W tym miesiącu druga środa to 11.09. i już zapraszamy na pierwsze spotkanie DDL.
Ania i Darek Porazik z ks. Dariuszem Knapikiem
odpowiedzialni za DDL

To czyńcie na moją pamiątkę!

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.
Łk 22, 19-20
Liturgia Mszy św. to zgromadzenie się wszystkich uczestników. Chrześcijanie przychodzą na to samo miejsce, by uczestniczyć w zgromadzeniu eucharystycznym. Na czele zgromadzenia stoi Chrystus, główny celebrans Eucharystii. Czytaj dalej

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud…

Przygotowanie do liturgii cz.1

Zapraszamy wszystkich, którzy troszczą się o liturgię, którzy pragną rozwijać swoją formację liturgiczną na spotkanie w dniu 20.03.2019 (środa) ok. godz.18.45 (po mszy o godz. 18.00) do salki na plebanii przy katedrze. Zachęcamy również wszystkich, którzy będą mogli uczestniczyć w Eucharystii o 18.00, o włączenie się do posługi liturgicznej. Prosimy o zgłoszenie się do zakrystii 15 minut przed mszą.

Ania i Darek Porazik