Zakończenie roku pracy 2019/2020

Fotorelacje z Bazyliki Archikatedralnej W. Podgórskiego i D. Jaczewskiego w Galerii.

Zakończenie roku pracy 2019/2020

Kochana wspólnoto!

Dzielimy się z Wami radością i jednocześnie zapraszamy na uroczystą mszę świętą kończącą kolejny rok naszej formacji w Ruchu Światło-Życie i jego gałęzi rodzinnej Domowym Kościele.

Uroczysta Eucharystia będzie odprawiona w Katedrze p.w. Św. Jakuba w Szczecinie, 20 czerwca 2020r., o godz. 15.00.

Zaproszenie to jest możliwe w związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi obecności wiernych w kościołach. Jednocześnie prosimy o zastosowanie się do obowiązku przebywania w kościele w maseczkach, a po mszy św. zachowanie dystansu społecznego. W związku z tym nie będzie agapy; również na placu przykatedralnym prosimy o nie tworzenie zgromadzeń (wg nowych rozporządzeń na wolnym powietrzu może jednocześnie przebywać do 150 osób, a nas jest znacznie więcej), aby w duchu odpowiedzialności za siebie i innych postępować zgodnie z obowiązującym prawem.
Piszemy o tym tak szczegółowo prosząc Was o przekazywanie tego zaproszenia do wszystkich małżeństw w diecezji i wyczulenie na przestrzeganie powyższych zaleceń, jednocześnie mamy nadzieję na radość spotkania się z wami przy wspólnym stole Eucharystii i na modlitwie.

Na mszę św. zapraszają:

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Wojciech Koladyński

Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła ks. Piotr Listwoń

Para diecezjalna Domowego Kościoła Anna i Hubert Kowalewscy

Msza święta w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

Droga Wspólnoto Ruchu Światło Życie, Domowego Kościoła.
Zapraszamy serdecznie na Mszę św. w 100-ną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II do parafii św. Ottona na oś. Zawadzkiego o godzinie 19:00 w poniedziałek 18.05.

Jest to Msza św. dodatkowa, w kościele może być 150 osób.
Zapraszamy serdecznie
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło Życie
ks. Wojciech Koladyński
oraz Diakonia Wyzwolenia

KOMUNIKAT !

Droga Wspólnoto!
Ze względu na sytuację panującą w Polsce i na całym świecie jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną pielgrzymkę Domowego Kościoła do Kalisza w takiej formie, jak to było dotychczas, czyli z naszą fizyczną obecnością w Sanktuarium Świętego Józefa w dniu 16 maja. Pragniemy jednak w tym dniu być razem – stąd prosimy, nie wykreślajcie tego wydarzenia z kalendarza. Pielgrzymka przybierze inną formę: przewidziana konferencja będzie dostępna dla wszystkich do odsłuchania (a może i obejrzenia), akt zawierzenia św. Józefowi też będzie miał miejsce, ale w naszych rodzinach,… O wszystkich planowanych elementach będziemy informować bliżej tego spotkania. Ufamy, że św. Jan Paweł II, w którego słowa w szczególny sposób chcieliśmy się wsłuchać w czasie tego spotkania, będzie czuwał nad naszymi rodzinami i wskazywał drogę do świętości.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa DK

Rozważania drogi krzyżowej w Glinnej

Droga Krzyżowa Glinna 2020 r

Rozważania te przygotowały wszystkie rejony i miały zostać odczytane podczas drogi krzyżowej.

Mamy nadzieję, że pomogą one przeżywać nadchodzący Wielki Tydzień.

Pozdrawiamy w Panu.

Ania i Hubert Kowalewscy

Drodzy Braci i Siostry z Ruchu Światło-Życie!

1. Przeżywamy niezwykły czas Wielkiego Postu, tak bardzo naznaczony pandemią koronawirusa. Wiemy, że tegoroczne Święta Wielkanocne będą jedyne w swoim rodzaju: bez uroczystych celebracji liturgicznych, a dla wielu, również bez sakramentów świętych. Przeważająca większość ludzi wierzących w Polsce uczestniczy w liturgii transmitowanej przez mass media. Mamy świadomość, jak istotne dla naszego Ruchu jest przeżycie Triduum Paschalnego – najważniejszego obchodu liturgicznego w ciągu roku. Dlatego w ramach akcji: „Pascha z ojcem Franciszkiem” chcemy zaprosić wszystkich do korzystania z materiałów, które od Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej, będą umieszczane na stronie Ruchu: www.oaza.pl. W kilku częściach, w formie zarówno tekstowej, jak i plików audio, zostaną udostępnione konferencje i homilie Założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego, odnoszące się do tego okresu liturgicznego. Proszę o przekazanie tej informacji za pomocą różnych mediów elektronicznych wszystkim osobom zainteresowanym pogłębionym przeżywaniem Wielkiego Tygodnia oraz Oktawy Wielkanocnej.

2. Zachęcamy wszystkich do różnorodnych czynów inspirowanych potrzebami bliźnich, a więc zarówno do pomocy konkretnym osobom, jak i do włączania się w różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, m.in. na środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny, np. respiratory itp. W porozumieniu z opiekunem naszego Ruchu, ks. biskupem Krzysztofem Włodarczykiem informuję, że jako Ruch nie będziemy organizować dodatkowych zbiórek na ten cel, natomiast zachęcamy wszystkich do włączenia się w tego rodzaju akcje organizowane przez poszczególne diecezje lub Caritas.

3. Przed kilkoma dniami obchodziliśmy dwudziestą rocznicę sprowadzenia szczątków doczesnych ks. Franciszka Blachnickiego do Krościenka. Dla mnie ten fakt łączy się ze szczególną troską, aby miejsce to w coraz pełniejszym stopniu stawało się centrum ewangelizacji i posoborowej odnowy Kościoła. Informowałem już, że 12 marca br. Stowarzyszenie Diakonia podpisało porozumienie o wielomilionowej dotacji, w ramach Centrum Ekologii Integralnej, na budowę nowego obiektu u podnóża Kopiej Górki. Od tego dnia cały czas – wraz z Ekonomem Ruchu i naszymi współpracownikami – czynimy starania, aby sprostać trudnym wymaganiom formalnym związanym z tym projektem. Jednocześnie wyjaśniam, że w ramach tzw. wkładu własnego Stowarzyszenie zobowiązało się do pozyskania niemal 9 % całkowitych kosztów inwestycji. Po uwzględnieniu już zainwestowanych pieniędzy musimy jeszcze „dozbierać” – do jesieni 2022 roku – ponad 600 000 zł. Podejmujemy to wyzwanie z wiarą, że właśnie do takiego dzieła Bóg nas dzisiaj wzywa. Będziemy wdzięczni za każdy dar złożony na ten cel. Można to zrobić m.in. poprzez działający już od miesiąca portal: www.wspieram.oaza.pl , który organizuje też zbiórki na różne inne cele związane z funkcjonowaniem i dziełami apostolskimi prowadzonymi przez nasz Ruch.

Niech Chrystus, którego krzyż przyniósł zbawienie całemu światu, dodaje nam sił, abyśmy w tym niezwykłym czasie próby, okazali się prawdziwie Jego uczniami. Błogosławionej Paschy AD 2020!

Ks. Marek Sędek
Kopia Górka 2020-04-04