Boże Narodzenie

 

 

Narodzony dla zbawienia wszystkich ludzi, 

Panie Jezu, Synu Matki, która z Ducha Cię poczęła, 
Twoja gwiazda betlejemska stała się już jasnym słońcem 
i oświeca drogę życia, którą chcemy iść ku Tobie 
                                                                   z Liturgii Godzin

 

Życzymy sobie i Wam, małżeństwom z Domowego Kościoła naszej diecezji 
abyśmy, opierając się na miłości, która połączyła każde małżeństwo, 
szli ku Bogu tą jasną drogą oświeconą przez maleńką Miłość Bożą, 
abyśmy szli razem, pomagając sobie, wspierając, napominając, radując sobą, 
abyśmy wpatrując się z Maryją i Józefem w Nowonarodzonego, złożyli Mu w darze wszystkie nasze słabości i troski, abyśmy czerpali siłę i nadzieję płynącą z betlejemskiej groty.

ks. Piotr Listwoń                                                               
Moderator diecezjalny                                                       
Ruchu Światło-Życie i DK

Ania i Darek Porazikowie - para diecezjalna DK

Kategoria: