Adwentowy Dzień Wspólnoty w rejonie Bukowe - 5.12.2015

 

Duch Święty wraz z nami pojawił się na adwentowym dniu wspólnoty w parafii w Zdrojach ok. 1430. Już na samym początku wspomógł nas w trakcie zawiązania wspólnoty, gdzie napełniając obecnych sobą dodał odwagi i otwartości, dzięki czemu mogliśmy bez obaw przedstawić siebie i nasze cele na dzisiejszy (i nie tylko) dzień. Widać było wyraźnie, że jesteśmy wspólnotą nastawioną na świętość, bo każdy z nas mówił, że pragnie wiary, nadziei i miłości, w jedności z Chrystusem.

Po wstępie napełnieni Duchem Świętym mogliśmy przystąpić do następnego etapu sobotniego popołudnia. Sam Jezus Chrystus nas oświecił blaskiem swego serca w monstrancji wystawionej na ołtarzu. Po krótkiej modlitwie zaczął przemawiać do nas Duch Święty. Posługując się naszym księdzem Pawłem, propagował w nas jedność. Przypomniał wszystkim, że jedność buduje się poprzez służbę i pokorę. Uświadamiał, że chwaląc się swoimi sukcesami, czy obarczając innych naszymi problemami nie zbudujemy jedności w naszych małżeństwach, rodzinach czy też w Domowym Kościele. Stawiamy się wówczas w roli „pierwszych”, nie dając tym samym Bogu żadnych szans na działanie w naszym życiu, co powoduje rozpad wspólnoty, a nie jej wzmacnianie. Gdy Duch Święty skończył mówić wówczas sam Jezus rękoma księdza Pawła pobłogosławił każde przybyłe małżeństwo z osobna, co stanowiło umocnienie w dalszym budowaniu jedności w naszych rodzinach i wspólnotach.

Z takim umocnieniem, i oczywiście z Duchem Świętym, udaliśmy się na spotkanie w grupach, gdzie podzieliliśmy się doświadczeniami w przeżywaniu niedzieli. Okazało się, że ten tak niedoceniany przez wielu dzisiaj dzień tygodnia, ma potężne znaczenie w naszej wspólnocie. To właśnie w niedzielę budujemy prawidłowe relacje z Bogiem poprzez wspólną modlitwę, czytanie Pisma świętego i najważniejsze - Eucharystię. Co istotne, tego dnia właśnie jest najlepsza okazja na budowanie jedności szczególnie z bliskimi nam osobami. Oprócz wartości duchowej Bóg ofiarował nam też możliwość wypoczynku od codzienności, gdyż możemy spokojnie odłożyć pracę, obowiązki domowe, czy też robienie zakupów, a poświęcić się np. naszym pasjom. Na zakończenie spotkania Duch Święty, wykorzystując każdego z nas, w modlitwie wstawienniczej obdarzył zebranych łaską otwarcia się na swoje owoce.

Kulminacją sobotniego spotkania była Eucharystia, po której nasza wspólnota powiększyła się o nowy krąg, co było wyraźnym znakiem, iż Duch Święty, w jedności z Ojcem i Synem, jednoczy nas w DK prowadząc do świętości.

Oczywiście Duch Święty nie nakarmił nas tylko duchowo, ale też pamiętał o naszych ciałach i posilił je w trakcie wspólnej agape gorącym bigosem, napojami i słodkościami.
I tak oto zakończyliśmy ADW, będąc bardziej świadomi tego, że wsparci Duchem, poprzez Jezusa kroczymy do samego Ojca.

Pisał Duch Święty rękoma Marcina Szlendaka

 

Kategoria: