Adwentowy Dzień Wspólnoty rejonów Majowe i Słoneczne - 5.12.2015

 

Podziękowanie

Kochani. Jeszcze parę dni temu kierowaliśmy do Was zaproszenie, do wspólnego przeżywania Adwentowego Dnia Wspólnoty rejonów Majowe i Słoneczne, którego temat przewodni brzmiał „Duch Święty – Dawca jedności braterskiej”. Dzisiaj, pragniemy Wam podziękować za Waszą obecność i wspólne przeżycie tego pięknego dnia. Jednak mimo wszystko chcielibyśmy wrócić myślami do tego tematu.

Jak wspomniałam, drążąc ten temat dotarłam do Ewangelii św. Jana, w której Pan Jezus modli się słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno” (J 17,11b. ). A więc Pan Bóg - ja – brat (bliźni). Dalej, Pan Bóg – my – wspólnota. Zachować jedność na wzór Trójcy Świętej! Niezmiernie trudne zadanie przed nami chrześcijanami stawia Pan. Jak to zadanie realizować, co robić, jak działać i czy jest to w ogóle możliwe? 

Na te pytania próbowaliśmy odpowiedzieć podczas spotkań w grupach. Zagłębiając się w temat stwierdziliśmy, że jest to możliwe pod warunkiem, że będziemy w łączności z Duchem Świętym. To On do nas przychodzi i umacnia nas w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. To w Eucharystii są trzy elementy, w których moc Ducha Świętego ukazuje się w sposób bardzo widoczny i konkretny, i który wpływa na uczestnictwo i przeżywanie tego sakramentu. Te trzy elementy to: Liturgia Słowa, Modlitwa Eucharystyczna, i posłanie do świata. To właśnie w Modlitwie Eucharystycznej najbardziej widoczne jest działanie Ducha Świętego, a mianowicie w modlitwie kapłana, gdy przywołuje słowa Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy i przypomina co się wydarzyło, i czego Jezus dokonał. Dalej, w modlitwie konsekracji darów, które przynieśliśmy (w tym miejscu jest moment na własną refleksję nad własnym przeżywaniem liturgii). I po konsekracji gdy znowu kapłan wzywa Ducha Świętego słowami „Spraw abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie”. To jest szczyt mocy Ducha Świętego w Eucharystii, bo te słowa kierują nas na cel Eucharystii, a to prowadzi nas do ostatecznego celu Eucharystii, do przemiany wspólnoty, czyli nas do jedności. Eucharystia jest po to, aby wszyscy, którzy przyjęli Komunię świętą weszli w postawę jedności z braćmi i siostrami. Ostatni element, w którym moc Ducha Świętego ukazuje się w sposób bardzo widoczny, to posłanie do świata. Każdy jest posłany do realizacji misji z Duchem Świętym i w Duchu Świętym. Więc idźmy głośmy Dobrą Nowinę. Idźmy – to słowo samo w sobie jest radosne i życiodajne. Idźcie radośnie do pracy, do swoich obowiązków, ale także idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Chrześcijanin w swojej codzienności jest przemieniony, jest Nowym człowiekiem, który żyje tworząc Nową kulturę, a tę nowość sprawia Duch Święty. 

Uświadomiliśmy sobie, jak ważne jest utrzymanie tej jedności z Duchem Świętym i świętowanie Niedzieli. Ten dzień Pański nie może zakończyć się na pójściu do kościoła na mszę i dalej prowadzeniu życia wg swoich potrzeb (np. zakupy…). Na Eucharystię nie można wybiegać z domu w ostatniej chwili i w pośpiechu; do niej trzeba się przygotować, bowiem idziemy na spotkanie z kimś Wielkim - z naszym Panem i Zbawicielem. Komunia z Jezusem Chrystusem daje nam siłę i moc oraz radość życia.

W dobrym zgłębieniu tego zagadnienia, w rozmodleniu czuwało wiele osób, którym należy się wielkie podziękowanie. Tak, podziękowanie, bo tego słowa nigdy nie jest za dużo. Dziękujemy kapłanom za ich wielki wkład, za konferencję, za spowiedzi i sprawowanie Eucharystii; ks. Adamowi. ks. Robertowi, ks. Tadeuszowi. To wielka radość gdy w ADW trzech księży ma moc pracy. Następnie diakonii wychowawczej; Ewie Węgrzyn, Sławce Bering i naszej kochanej młodzieży. Tego dnia dzieci miały spacer, zabawę, a nawet przyszedł do nich św. Mikołaj, do którego telefon wykonał ks. Adam. Ileż było radości. No i niezastąpionej diakonii muzycznej za piękną oprawę muzyczną w czasie modlitwy do Ducha Świętego, namiotu spotkania, spotkania modlitewnego i Eucharystii - Tomkowi Lisowskiemu i Hubertowi Kowalewskiemu. Nie może zabraknąć słów podziękowania również dla pary diecezjalnej Ani i Darka Porazików, za ich obecność i wspólne przeżywanie całego dnia wspólnoty. Ich obecność zbudowała całą naszą wspólnotę i dała ogromne świadectwo braterstwa, które było nam wszystkim bardzo potrzebne. Nasze podziękowania to za mało, wierzę, że Pan wynagrodzi ich sto- i więcej krotnie. 

Tego dnia rzeczywiście poczuliśmy smak wspólnoty i braterstwa w Duchu Świętym. Jeszcze raz Bóg Zapłać za Waszą obecność i wspólne przeżywanie Eucharystii, podczas której dokonuje się CUD MIŁOŚCI.

Krysia i Zbyszek Zawalowie

Kategoria: