28.02.2015 - Wielkopostny dzień wspólnoty w rejonie Stargard

 

W sobotę 28 lutego 2015 r. w salkach parafii pw. św. Józefa w Stargardzie przeżywaliśmy Wielkopostny Dzień Wspólnoty rejonu Stargard. Tematem tegorocznego dnia skupienia było „Kochać ubogich - dzielić się sobą i posiadanymi dobrami”.

Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 11.00 zawiązaniem wspólnoty i modlitwą do Ducha Świętego. W temat dnia wprowadził nas, po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Mateusza (25,31-46), ks. Marek Nikiel, moderator DK- rejonu Stargard. Na początku konferencji określono osobę ubogą, jako tę, żyjącą blisko Boga i pokładającą w Nim nadzieję oraz tę, która żyje daleko od Boga i boryka się z biedą materialną. Ks. Marek w dalszej części podkreślił, że miłość bliźniego powinniśmy realizować poprzez wsłuchiwanie się i zrozumienie potrzeb drugiej osoby. Przywiązanie do rzeczy materialnych jest niebezpieczeństwem, które zamyka nas na pomoc bliźniemu, na dzielenie się sobą i posiadanym mieniem. Realizację przykazania miłości wobec bliźniego powinniśmy rozpoczynać w swoich rodzinach.

Po konferencji, pracując w grupach, staraliśmy się w trzech etapach - widzieć, osądzić, działać - odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Z jakimi wymiarami ubóstwa stykam się w swoim codziennym życiu?
  • Jak postrzegam osoby dotknięte w jakimś wymiarze ubóstwem obecne w moim środowisku, na ile potrafię zobaczyć w nich dar ku mojemu wyzwoleniu z egoizmu?
  • Jak przeżywam moje własne ubóstwo, na ile potrafię przyjmować pomoc od innych?
  • Jak konkretnie w Ruchu wychowuje się do czynienia daru z siebie? W czym niedomagamy, co należy rozwinąć?
  • Jakie działania podpowiada nam na dziś nasza „wyobraźnia miłosierdzia”?

W grupie, w której uczestniczyliśmy, zauważyliśmy, że najczęściej spotykamy się z ubóstwem w wymiarze duchowym. Ks. Marek zaznaczył, że pomagając powinniśmy być pewni, że udzielana przez nas pomoc przyczyni się do wzrostu bliźniego, a nie do jego większego upadku, aby nie obarczyć swojego sumienia grzechem bliźniego.

Po zakończeniu pracy w grupach udaliśmy się do kościoła na Namiot Spotkania z Chrystusem i Eucharystię. Na koniec Mszy świętej, ku wielkiej radości nas wszystkich, do wspólnoty Domowego Kościoła zastały włączone cztery nowe małżeństwa ze Stargardu. Nasz dzień skupienia zakończyła agape, podczas której, rozmawiając przy wspólnym stole, mogliśmy czerpać radość i satysfakcję z uczestnictwa w tym ważnym dla nas wydarzeniu.

Bogu niech będą dzięki za ten wspólnie spędzony czas.
Marek i Grażyna

Kategoria: